Uw eigen bedrijfsplan in drie dagen
Een training waarin u zelf de hoofdrol speelt en wij ondersteuning bieden.
Een analyse van de markt en uw eigen bedrijf die uitmondt in een koers voor de komende drie jaar.


De training is interactief, wetenschappelijk onderbouwd maar praktisch van aard en daardoor direct toepasbaar. We gebruiken modellen die zich in de praktijk bewezen hebben. De afwisseling tussen theorie en praktijk stimuleert een proces dat leidt tot een andere kijk op uzelf en uw bedrijf.

Opzet en inhoud
In een tijdsbestek van acht weken bent u drie dagen onze gast. Samen met circa negen ondernemers uit een andere branche. Diversiteit die prikkelt, de dialoog bevordert en uw netwerk verbreed. 
Denken, kiezen en doen staan centraal.

Dag 1: analyse van de markt en uw eigen onderneming.
We dagen u uit om eens door een andere bril te kijken! Welke ontwikkelingen in de buitenwereld raken u? Hoe staat uw onderneming ervoor? Wat is uw rol en positie binnen het bedrijf? We maken een foto van de huidige situatie. U krijgt nieuwe inzichten om blijvende verandering te realiseren. 

Dag 2: doelen en koers.
We starten met de uitkomst van dag 1. Welke mogelijkheden en capaciteiten gebruikt u om in te spelen op de ontwikkelingen in de markt? En welke doelen stelt u zichzelf? 
Op deze dag wordt duidelijk aan welke knoppen u moet draaien om op lange termijn continuïteit te borgen.

Dag 3: het bedrijfsplan, DOEN.
We pakken de draad weer op met de uitkomst van de vorige dag. Welke actie gaat u ondernemen en hoe geeft u dit vorm? U gaat naar huis met een praktisch handvat voor het tot stand brengen van realistische doelen. Een kompas om de komende drie jaar op te koersen. Dat geeft houvast en (nacht-) rust.

Tussen de trainingsdagen werkt u de inhoud uit met alle betrokkenen. En legt u de informatie vast in uw persoonlijke, beveiligde omgeving op deze site.
Indien nodig, helpen wij u daarbij.

Resultaat
Aan het einde van dag 3 hebt u een eigen actieplan, het fundament onder uw bedrijfsvoering de komende drie jaar. Inclusief een realistische prognose en variabelen waar u op stuurt. Dat biedt houvast, rust bij wisselende marktomstandigheden en focus op de uitvoering!
                                                        

Terugkomdag
Na een jaar komen alle deelnemers een dag bij elkaar. We evalueren dan de uitvoering en het resultaat. Wat gaat goed en wat kan nog beter?

Kosten
Voor deze driedaagse training betaalt u EUR 2.855,- exclusief BTW (3 dagen volledig verzorgd).
Eventuele aanvullende hulp tussen de trainingsdagen, bieden we tegen een passend tarief.