In twee dagen een fiatteerbaar financieringsplan!
 

Deze leergang start in september 2017.