Pech gehad?

Mijn bedrijf is failliet; ‘Ik heb gewoon pech gehad…………‘.

In de afgelopen jaren heb ik veel ondernemers gesproken. Naast ondernemingen die zeer succesvol zijn, heb ik helaas ook ondernemingen zien stranden. Veelbelovende ondernemingen die soms kort maar soms ook na een hele lange periode succesvol te zijn geweest toch failliet gingen.

Vette pech of………toch niet?

Leuk een blog over failliete bedrijven!
Toen ik nadacht over dit blog heb ik getwijfeld of ik het over het faillissement moest hebben. Immers niet direct het eerste waar je als ondernemer aan denkt. Daarnaast begin je niet als ondernemer om later failliet te gaan. Toch is het goed om het erover te hebben want je kunt er veel van leren.

En dan met name over de factor “pech”. Dit woord heb ik bij een faillissement vaak gehoord.
Ik heb gewoon pech gehad want……
- de conjunctuur zat tegen
- een grote klant ging failliet
- een medewerker werd ziek
- een grote afnemer ging plotseling met een andere aanbieder in zee
- mijn bank wilde mijn groei niet financieren
- de wet en regels hebben het mij onmogelijk gemaakt.

De vraag is nu of er echt sprake was van pech of dat je als ondernemer je eigen invloed onderschat. Heb je als ondernemer niet veel meer invloed dan je zelf denkt?
● Want natuurlijk kan de conjunctuur tegen zitten, maar wat heb je gedaan in de jaren dat het wel goed ging? Heb je toen voldoende buffers (vermogen en liquiditeit) opgebouwd?
● Afnemers kunnen failliet gaan. Maar heb je gekeken naar je grootste debiteuren en wat je van hen tegoed hebt? Liepen de betaal termijnen al langer op en wat heb je met dit signaal gedaan?
● Hoe screen je (nieuwe) klanten op hun financiële positie? Kijk je of ze in een mooi pand zitten of toets je hun financiële resultaten?
● Een zieke medewerker kan zeker voor een klein bedrijf een grote kostenpost zijn. Weet jij hoeveel je dit kan kosten en welk deel je hiervan kan afdekken?
● Een nieuwe, omvangrijke order wil iedereen graag binnen halen. Maar hebben we ook goed in beeld wat dit betekent voor de organisatie? Niet alleen welke invloed dit heeft op het werkkapitaal, maar ook op de kwaliteit, de werkdruk en uw bestaande klanten.
● Ja, wetten en regels veranderen regelmatig en vaak heeft dit negatieve impact op de kosten en winst. Maar komt deze wijziging echt uit de lucht vallen?

Risico versus rendement denken.
In veel bovenstaande gevallen is de invloed van jou als ondernemer veel groter dan je zelf denkt. Mijn ervaring is dat ondernemers regelmatig denken in termen van omzet en winst. Tegenover deze twee staan altijd risico’s. Ik hoor je al zeggen ‘zonder risico geen rendement en als ik geen risico had willen lopen was ik geen ondernemer geworden ‘. Ja dit is ook je kracht. Juist door risico’s te nemen ben je gekomen waar je bent. Waar de kracht zit, zit echter ook de zwakte.

En daarom de volgende vraag: hoe heb jij tegenkracht georganiseerd?
Wie stelt jou kritische vragen over de risico’s die je als ondernemer loopt? Niet om je te beperken in je plannen maar wel om je bewust te maken van de invloed die je zelf hebt om deze risico’s te beperken. Want als je risico’s sneller toenemen dan je winst dan heb je uiteindelijk waarschijnlijk ‘gewoon pech’.

Als je op zoek bent naar een kritische blik, neem dan contact op met de coaches van Z11made voor scherpe vragen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaats.